lördag 22 september 2007

Tensta - Moskva

Det här är resultatet av en veckas workshop i Tensta i samarbete med ryska studenter från arkitekturskolan i Moskva.
SEPERATED BUT CONNECTED - short-circuit tensta
We like Tensta because we see potentialsin Tensta becoming the intense area for cultural activities and food in this part of Stockholm.
We criticize the static result of the rational planning. LET LOOSE TENSTA! We see the opportunity in bringing in the human chaotic life on city-planning level - shake Tensta, SHORT-CIRCUIT TENSTA IN ALL SCALES!
Alternation over imposition; not destroying existing structures instead delicate add on.

Short-circuit
  Sollentuna, Kista, business center, metro - Tensta - Spånga, train-station, villa housing area by tramline
  Rinkeby - Tensta - Hjulsta with car traffic
Short-circuit built structure by
  de-construction and re-constructioning modul-houses
  open up walls, slabs
  adding communication
  re-colouring
We want to give the similarities in structure in the east-west direction a dynamic change, by de-coding and re-coding the uniform structures in programmatic sectors at the north-south axis.
  cobalt - sports
  kings red - shopping and culture
  white - tram
  orange - office
  yellow - food
  saphire - children and animals
Intensive programmatic change in cross-section

The model illustrates in red the add-ons for connectivity between separated levels and hidden areas such as short-circuit the traffic separation bridges with stairs and access to roofs. A new square in front of the gallery, a market-place in the old parking house to make the area a 3 dimensional combination of culture and formal and informal shopping.

by: Anja, Sofie, Aron, Piamaria, Jenya, Victoria1 kommentar:

Oskar Gudéhn sa...

/anteckningar från en analys jag gjorde under samma workshop/

Tenstas struktur, såväl social som fysisk, är väldigt statisk och ensidig. Dynamik och variation skulle skapa ett mer mångfacetterat och intressant liv i staden. Både för den enskilda människan och för staden som helhet (betraktad såväl inifrån som utifrån).
Det krävs en ökad arkitektonisk mångfald, skillnaderna hos människorna finns inte representerade i Tenstas program och struktur.
Tensta i sig saknar dessutom någon form av unikhet, en särprägel. Det finns inget som skiljer Tensta från liknande miljonprogramsförorter, och inget av det som skulle kunna göra förorten mer attraktiv än Stockholms innerstad är utnyttjat.
De arkitektoniska delar som vi anser krävs i en fungerande stadsdel (och således de funktioner till vilka var människa bör ha tillgång) är:

• bostäder / ett hem, trygghet
• statliga administrativa byggnader / samhällssäkerhet, information
• arbetsplatser / inkomst och sociala nätverk
• (mötesplatser/torg / möten, sociala nätverk, aktiviteter)
• aktivitetsbyggnader / nöjen, sociala nätverk,

Idag fattas flera av dessa funktioner, nämligen arbetsplatser, mötesplatser och aktivitetsbyggnader. De övriga delarna är i sig alltför stela, dels i hur de förhåller sig till varandra och till Tensta, dels i sig själva.
Exempelvis är bostäderna alltför ensidiga och anpassade efter (den i dagens samhälle föråldrade) kärnfamiljen. Mötesplatserna är inte blandade med de aktiviteter som finns i Tensta.

Allt detta gör inte Tensta till en dålig plats att leva. Däremot gör det Tensta en ointressant och tråkig bostadsförort utan attraktionskraft på människor bosatta annorstädes. Inte heller ger det människorna i Tensta mer än en, i Sverige, grundläggande levnadsstandard (mat på bordet och tak över huvudet).
Att Tensta till lejonparten består av människor med mindre sociala eller ekonomiska kapital är i sig inget problem. Problemet är att det stadsliv som kan uppstå i sådana områden inte lyckas gro och att människor från dessa områden alieneras och segregeras från det ”finkulturella ’innanför -tullarna’ Stockholm”. De måste inte ta del av den livsstil som Stockholm erbjuder, däremot måste de ges möjligheten.
Tensta har potential att utveckla en mer säregen kultur, något som säger att Tensta är Tensta. Det är inte långt till den punkt där Tensta är en fungerande stadsdel, med en ökad autonom ställning till centrala Stockholm. Tensta behöver inte (och ska inte) leva utan centrala Stockholm, men det måste kunna stå på egna ben.
Genom politiska (och därmed också arkitektoniska) medel bör man ge stadsdelen Tensta möjligheten och verktygen till att utveckla sig själv. Det är omöjligt att på förhand bestämma på vilket sätt Tensta ska programmeras, det man kan göra är att förse förorten med valmöjligheter och en mer flexibel social och byggnadsmässig struktur.

Vill man läsa mer om Tensta finns följande blogg av Gregor Wroblewski:
http://tensta.blogspot.com/