onsdag 26 januari 2011

Heta frågor svalnar

Spridda reflektioner från kvällens stadssamtal på Panorama café:

1. Varför är inget på Kulturhuset så bra som det borde/skulle kunna vara?

2. Varför är politiker så mycket politiker i meningen att de bara vill sälja sitt budskap och inte reflekterar? Är det en svaghet för en politiker att vara reflekterande?

3. Varför belägras alla dylika samtal av rättshaveristiska äldre män som bara vill mala på om sina fullständigt ointressanta och inte på något vis självständiga åsikter?

Inte mycket nytt sades och slussenfrågans infekterade spöke hovrade över det hela (i alla fall från ovan nämnda publiks sida). Lite intressant dock att Regina Kevius, med erfarenhet från byggbranschen, hävdar att det visst skulle kunna byggas citat "snyggare hus", att det finns resurser till det. Om det nu är resurser, i meningen pengar, som fattas, vilket jag inte är säker på. Inte heller är jag säker på att det är husens utseende som alltid är det största problemet (även om det ibland sannerligen är ett problem), utan som en av de andra gästerna, prisbelönte landskapsarkitekten Torbjörn Andersson menade, att det handlar om vilket innehåll husen genererar.
Oavsett vad, om det nu finns resurser, vad är då problemet? Varför blir det så sällan bra?
För att man inte kan? Inte vill? Inte behöver?

Detta var första delen i en serie samtal, se här. Nästa gång handlar det om Järvalyftet.

fredag 13 februari 2009

Russian Strange


Elsa har åkt till Moskva som utbytesstudent på MARXI, Moskvas arkitekturskola.
Vill du veta mer?

söndag 16 november 2008

2*Kalmar


Stortorget. Övergivet, en sann representation av normaltillståndet för ceremoniella platser. För att förstå varför det är övergivet behöver man bara tänka på att de krafter som fyller ett torg med liv är frånvarande från Stortorget. Det behöver inte vara såhär men med situationen som den är i Kalmar är denna plats ytterst väl anpassad. Torget av Caruso St John Architects och Eva Löfdahl fick Sienapriset år 2004.

Kalmars konstmuseums har nyligen fått Kasper Sahlinpris. Grattis! Om något har byggnaden för många fönster för att vara riktigt så strikt som den framställs som. Dock ej från denna föredömliga sida. Tham & Videgård Hanson 2008.

Mötet mellan olika stenläggningar och betongblock som reprensenterar olika lager av platsen historia. Mötet mellan Kalmar och Stortorget såväl som Konstmuseet har varit kontroversiellt, del klagar fortfarande högljutt vid varje möjlighet. Men det finns likväl de som gillar dessa projekt – även i Kalmar.

Trappan i konstmuseet.

Bibliotek. De små fönstren är i mitt tycke helt onödiga.

Utställningssal för temporära utställningar.

måndag 1 september 2008

Tokyo made me


Linus Yng befinner sig i Tokyo för att studera.
Vill du veta mer?

söndag 20 april 2008

att skapa stad av ostad .1
Förtätning av Årstafältet

- med föranledning av
SVD:s artikel om 'Stockholms gröna lundar'-

Det känns skönt att en mer nyanserad syn på Stockholm samt dess fortbyggnad börjar växa fram. Hur kommer det sig att det tagit så lång tid att utveckla en kritik av modernismen och dess stadsplanering? Är det för att den sammanföll med efterkrigstiden, då Sverige var störst bäst och vackrast? Även den svenska post-modernismen var modernistisk.

Med rädsla för att den goda intentionen att förtäta närförorter och skapa en modern urban miljö i Stockholm kommer resultera i en modernistisk 'hus i park' typologi eller någon ny form av 'gated community (á la Hammarby Sjöstad)' påbörjar vi ett enkelt skissarbete.
Att tala skit om andra förslag är ett dåligt sätt att skapa opinion eller att kritisera arkitektur, att göra ett eget förslag och visa på kvalitéer och vad som är möjligt är bättre.
Detta är början på ett förslag, en första skiss.

En klar definierad park / grönyta är bättre än en odefinierad yta. Jämför Central Park (eller Hyde Park, eller någon av Beijings alla parker, eller humlegården om ni så vill) med Ladugårdsgärdet / Årstafältet / Järvafältet etc. Det finns en extrem skillnad i hur de fungerar och används samt vad de ger till staden.


Det är futilt att fortsätta ställa upp funktioner i motsatsförhållanden. Antingen villa eller radhus, punkthus eller lamellhus, park eller sport, kommers eller bostad, bostadsrätt eller hyresrätt etc. En modern (och i mina ögon välfungerande) stad / stadsdel innehåller inte 'antingen eller', utan snarare 'både och'!
Varför ta bort sportaktiviteter och behålla kolonilotter när vi kan ha både och?

'Högt och glest eller tätt och lågt' är ännu en gammal modernistisk feluppfattning. Det går att bygga för en högre densitet under förutsättningarna att byggnader blandas upp och integreras på rätt sätt. Utnyttja terrängens möjligheter och arkitekturens bredd för skapa en högre densitet. Utnyttja densiteten för att skapa en urban miljö med goda kvalitéer!

En första tanke är att lyfta upp funktioner, skapa en simhall / rugby plan 50 meter upp i luften. Utnyttja parkutrymmen under och kring. Bostäder, kommers, kontor och park blandat i en flerskalig typologi. Utnyttja tak och fasader till grönytor, privata områden och kolonilotter. Klart definierade och utnyttjade parkområden.


..to be continued..

Oskar Gudéhn
Frej Lind-Holm