fredag 25 januari 2008

Vi är

Vi är arkitekturstudenter med KTH och Stockholm som bas. Vi använder Parallellt för att hitta ett eget språk om arkitektur.

Kontakta oss på parallellt at gmail com.

Inga kommentarer: