söndag 16 november 2008

2*Kalmar


Stortorget. Övergivet, en sann representation av normaltillståndet för ceremoniella platser. För att förstå varför det är övergivet behöver man bara tänka på att de krafter som fyller ett torg med liv är frånvarande från Stortorget. Det behöver inte vara såhär men med situationen som den är i Kalmar är denna plats ytterst väl anpassad. Torget av Caruso St John Architects och Eva Löfdahl fick Sienapriset år 2004.

Kalmars konstmuseums har nyligen fått Kasper Sahlinpris. Grattis! Om något har byggnaden för många fönster för att vara riktigt så strikt som den framställs som. Dock ej från denna föredömliga sida. Tham & Videgård Hanson 2008.

Mötet mellan olika stenläggningar och betongblock som reprensenterar olika lager av platsen historia. Mötet mellan Kalmar och Stortorget såväl som Konstmuseet har varit kontroversiellt, del klagar fortfarande högljutt vid varje möjlighet. Men det finns likväl de som gillar dessa projekt – även i Kalmar.

Trappan i konstmuseet.

Bibliotek. De små fönstren är i mitt tycke helt onödiga.

Utställningssal för temporära utställningar.

Inga kommentarer: