söndag 20 april 2008

att skapa stad av ostad .1
Förtätning av Årstafältet

- med föranledning av
SVD:s artikel om 'Stockholms gröna lundar'-

Det känns skönt att en mer nyanserad syn på Stockholm samt dess fortbyggnad börjar växa fram. Hur kommer det sig att det tagit så lång tid att utveckla en kritik av modernismen och dess stadsplanering? Är det för att den sammanföll med efterkrigstiden, då Sverige var störst bäst och vackrast? Även den svenska post-modernismen var modernistisk.

Med rädsla för att den goda intentionen att förtäta närförorter och skapa en modern urban miljö i Stockholm kommer resultera i en modernistisk 'hus i park' typologi eller någon ny form av 'gated community (á la Hammarby Sjöstad)' påbörjar vi ett enkelt skissarbete.
Att tala skit om andra förslag är ett dåligt sätt att skapa opinion eller att kritisera arkitektur, att göra ett eget förslag och visa på kvalitéer och vad som är möjligt är bättre.
Detta är början på ett förslag, en första skiss.

En klar definierad park / grönyta är bättre än en odefinierad yta. Jämför Central Park (eller Hyde Park, eller någon av Beijings alla parker, eller humlegården om ni så vill) med Ladugårdsgärdet / Årstafältet / Järvafältet etc. Det finns en extrem skillnad i hur de fungerar och används samt vad de ger till staden.


Det är futilt att fortsätta ställa upp funktioner i motsatsförhållanden. Antingen villa eller radhus, punkthus eller lamellhus, park eller sport, kommers eller bostad, bostadsrätt eller hyresrätt etc. En modern (och i mina ögon välfungerande) stad / stadsdel innehåller inte 'antingen eller', utan snarare 'både och'!
Varför ta bort sportaktiviteter och behålla kolonilotter när vi kan ha både och?

'Högt och glest eller tätt och lågt' är ännu en gammal modernistisk feluppfattning. Det går att bygga för en högre densitet under förutsättningarna att byggnader blandas upp och integreras på rätt sätt. Utnyttja terrängens möjligheter och arkitekturens bredd för skapa en högre densitet. Utnyttja densiteten för att skapa en urban miljö med goda kvalitéer!

En första tanke är att lyfta upp funktioner, skapa en simhall / rugby plan 50 meter upp i luften. Utnyttja parkutrymmen under och kring. Bostäder, kommers, kontor och park blandat i en flerskalig typologi. Utnyttja tak och fasader till grönytor, privata områden och kolonilotter. Klart definierade och utnyttjade parkområden.


..to be continued..

Oskar Gudéhn
Frej Lind-Holm

2 kommentarer:

LY sa...

Mycket kan och bör vi beskylla Hammarby Sjöstad för men på vilket sätt kan vi räkna den som ett gated community?
Det är inte lämpligt att blanda ihop segregering och total avskildhet.

gardebring sa...

Bra rutet!
Det är dags att exponera och avliva modernismen som det stadsplaneringsmisstad det är.
För att inte tala om den enorma miljöpåverkan som det utspridda och glesa samhället orsakar. Vi har inte råd att fortsätta bygga enligt modernismens modeller, varken ur social eller miljömässig aspekt.