lördag 8 december 2007

några broar

Vid Skanstull finns det flera broar. Mängden broar och de nya lagren av infrastruktur som lagts på de äldre skapar komplexitet.

En bro där den största spännvidden var till för spänna över ett tågspår som nu är nedlagt.Ett hus, och flera pelare.


Tvärbanans bro som slingrar sig genom två äldre broar.


En kvarn som står inklämd mellan tvärbanan och tunnelbanan.


En skog av pelare. Notera skillnaden mellan de olika generationerna av broar. Fundera över den.

Inga kommentarer: