söndag 13 januari 2008

Architecture and Authorship / Arkitekten som upphovsman Symposium at KTH in Stockholm - February 7-8, 2008Snubblade över det här symposiumet.
Intrerssant, också i relation till tidigare Who Makes and Owns Your Work (WMAOYW) och initiativ som open architecture network.

Copy paste från utskick.

Architecture and Authorship är ett internationellt symposium om arkitekten
som upphovsman.
Inbjudna arkitekter, teoretiker och kritiker diskuterar hur professionens
självbild och status
definieras av, och hur arkitekter hanterat frågor kring, upphovsmannaskap
från 1400-talet
fram till idag? Vad innebär det att en byggnad betraktas som någons verk?
Vad är ritningens roll i detta spel, är det bara den som kan signeras?

Contact and registration: Katja Grillner, info@auctor.se
Time: February 7-8, 2008
Venue: KTH Main Library, Osquars backe 31, Stockholm
Detailed program: http://www.auctor.se/A+A-folder.pdf
Please register before 28 januari!
______

This event is organized at KTH by Katja Grillner, Tim Anstey, and Rolf
Hughes,
editors of Architecture and Authorship (Black Dog Publishing 2007), and
the team behind the research project Architecture and its Mythologies,
funded by the Swedish Research Council 2003-2006.
The event is sponsored by White.

Inga kommentarer: